คู่มือและการตั้งค่าอุปกรณ์ Netgear

Router

วิธีตั้งค่า Netgear Nighthawk Router เริ่มต้นใช้งาน แบบง่าย โหมด Default รับ Dynamic IP ผ่าน Web Browser
วิธีตั้งค่า Netgear Nighthawk Router แบบง่าย โหมด Static IP ผ่าน Web Browser
วิธีตั้งค่า Netgear Nighthawk Router แบบ PPPoE Mode ผ่าน Web Browser
วิธีตั้งค่า Netgear nighthawk Router PPPoE Mode เชื่อมต่อกับ INTERNET AIS FIBER ผ่าน Web Browser
วิธีตั้งค่า Netgear Nighthawk Router เปลี่ยนชื่อรหัส WIFI ( Change my SSID name and password ) ผ่าน Web Browser
วิธีตั้งค่า Netgear Nighthawk Router เปลี่ยนเป็นโหมด Access Point ผ่าน Web Browser
วิธีตั้งค่า Netgear Nighthawk Router การทำ PORT FORWARDING ผ่าน Web Browser
วิธีตั้งค่า Netgear Nighthawk Router เปิดโหมด Guest Network WiFi ผ่าน Web Browser

วิธีตั้งค่า Netgear Nighthawk Router เริ่มต้นใช้งาน โหมดรับ Dynamic IP ผ่าน Application Mobile ชื่อ Nighthawk
วิธีตั้งค่า Netgear Nighthawk Router เปิดโหมด Access ผ่าน Application Mobile ชื่อ Nighthawk
วิธีตั้งค่า Netgear Nighthawk Router ใช้งานโหมด Device Manager ผ่าน Application Mobile ชื่อ Nighthawk
วิธีตั้งค่า Netgear Nighthawk Router ใช้งานโหมด Internet Speed ผ่าน Application Mobile ชื่อ Nighthawk
วิธีตั้งค่า Netgear Nighthawk Router ใช้งานโหมด WiFi Settings ผ่าน Application Mobile ชื่อ Nighthawk
วิธีตั้งค่า Netgear Nighthawk Router เปิดโหมด Guest WiFi ผ่าน Application Mobile ชื่อ Nighthawk

Orbi Router

วิธีตั้งค่า NETGEAR ORBI Router รุ่น NBR750 รองรับซิม 5G ผ่านสายแลน

 

WiFi Access Points

– NETGEAR ACCESSPOINT WAC510/WAX610/WAX630 และรุ่นอื่นๆ วิธีเปลี่ยนโหมดการทำงานจาก Web manage ไปใช้งานผ่าน Cloud APP NETGEAR INSIGHT
Netgear AccessPoint WAX214 / WAX218 การตั้งค่า เริ่มต้นใช้งาน ผ่าน Web Browser
Netgear AccessPoint WAX214 / WAX218 วิธีการตั้งค่า Fix IP Address ผ่าน Web Browser
Netgear AccessPoint WAX214 / WAX218 วิธีแก้ไขชื่อและรหัส WiFi และการตั้งค่า WiFi ส่วนอื่นๆ ผ่าน Web Browser
Netgear AccessPoint WAX214 / WAX218 วิธีตั้งค่าใช้งาน WiFi EAP ( 802.1x ) ร่วมกับ Cloud Authen Hotspot Easyzone ผ่าน Web Browser

Netgear AccessPoint WAX214 / WAX218 วิธีการ Upgrade Firmware ผ่าน Web Browser

 

Switch

Facebook Comments Box
Back to Top