Showing all 5 results

PowerConneX (PXC5PHTSS-TS06) รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง สายยาว 3 เมตร

ComparePXC5PHTSS-TS06
฿1,780

PowerConneX (PXC5PHTTS-TS06) รางปลั๊กไฟขนาด 6 ช่อง แบบมีสวิชต์ มีระบบป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระชาก

ComparePXC5PHTTS-TS06
฿1,690

PowerConneX (PXC5PHTTS-TS08) รางปลั๊กไฟ 8 ช่อง สายยาว 3 เมตร

ComparePXC5PHTTS-TS08
฿1,750

PowerConneX PXC5PHTSS-TS04 รางไฟคุณภาพขนาด 4 ช่อง แบบสวิชต์ ป้องกันฟ้าผ่า

ComparePXC5PHTSS-TS04
฿1,690

PowerConnex PXC5PHTTO-TS03 รางไฟคุณภาพขนาด 3 ช่อง ป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระชาก ไฟฟ้าลัดวงจร

ComparePXC5PHTTO-TS03
฿1,090
Back to Top